Tag Archives: رنگ فیروزه ای

چه رنگی را دوست دارید؟

  سایت دمساز – آیا می دانید بسیاری از بیماری های را به وسیله رنگ درمانی می توان درمان کرد و …   اثر رنگ ها بر حیات آدمی، از ابتدای پیدایش آن یعنی زمانی که زندگی تحت تأثیر تاریکی و روشنایی قرار داشت، از اهمیت به سزایی برخوردار بود.کیفیت ارتعاشی رنگ هایی که از [...] Continue reading

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها خاموش